160 ОУ "Кирил и Методий"
Основно училище в село Чепинци, Област София

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община