160 ОУ "Кирил и Методий"
Основно училище в село Чепинци, Област София

Екип

Юри Мартинов - Директор

Зорница Стойкова - Учител по Български език и литература

Диана Христова - Учител по Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия

Албена Стоичкова - Учител по История и цивилизация, География и икономика

Мария Янкова - Учител по Английски език

Александър Вътков - Учител по География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Михаела Билярска - Учител по Физическо възпитание и спорт

Диляна Матеева - Учител по Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

Гергана Русева- Начален учител

Нина Петрова - Начален учител

Татяна Алексиева - Начален учител

Димитринка Димитрова - Начален учител

Михаела Христова- Възпитател

Анита Стоянова - Възпитател

Соня Петрешкова - Възпитател

Боряна Рангелова - Възпитател

Виолета Богданова - Гл.счетоводител

Ралица Велкова - ЗАТС

Касандра Вачева - Хигиенист

Лидия Ангелова - Хигиенист

Александър Велков - Огняр