160 ОУ "Кирил и Методий"
Основно училище в село Чепинци, Област София

Екип

Юри Мартинов - Директор

Зорница Стойкова - Учител по Български език и литература

Диана Христова - Учител по Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия

Албена Стоичкова - Учител по История и цивилизация, География и икономика

Мария Янкова - Учител по Английски език

Александър Вътков - Учител по География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Михаела Билярска - Учител по Физическо възпитание и спорт

Атанас Атанасов - Учител по Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

Цветанка Маркова - Начален учител

Рени Симеонова - Начален учител

Татяна Алексиева - Начален учител

Снежана Аличева - Начален учител

Димитринка Димитрова - Възпитател

Гергана Русева - Възпитател

Соня Петрешкова - Възпитател

Нина Минева - Възпитател

Виолета Богданова - гл.счетоводител

Ралица Велкова - ЗАТС

Сашка Иликьова - Хигиенист

Лидия Ангелова - Хигиенист

Александър Велков - Огняр