160 ОУ "Кирил и Методий"
Основно училище в село Чепинци, Област София

Материална база

       Училището се помещава в наскоро реновирана и санирана сграда на два етажа. Разполага със седем просторни класни стаи, физкултурен салон, съвременно оборудван кабинет по информационни технологии и компютърно моделиране, библиотека, медицински кабинет и учителска стая.

       Класните стаи са обзаведени добре, като за всяко дете е предвидено индивидуално гардеробче за личните му вещи.

       През миналата година училището кандидатства за изграждане на училищна STEM среда по процедура BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Очакваме, че реализирането на проекта ще подобри материалната и учебно-техническата база и ще окаже благоприятен ефект върху учебно-възпитателния процес.

       Всички учители разполагат с лаптопи и имат достъп до мултифункционално устройство за разпечатване, сканиране и копиране.

       Дворът на училището е просторен, озеленен; разполага с три игрища – две асфалтирани и едно със специална настилка.