160 ОУ "Кирил и Методий"
Основно училище в село Чепинци, Област София

План - прием в 1 клас за учебна 2020/2021г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

160 ОУ "Кирил и Методий" обявява прием за учебната 2020 / 2021г. в първи клас на 22 ученика в една паралелка.

Класен ръководител - г-жа Димитринка Димитрова.

Справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на  училището,без да  е необходимо да посещавате районната администрация!  

Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъде публикуван  списък с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящия номер на Вашето заявление.

Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.

Моля, запознайте се с информацията относно приема в 1 клас за учебната 2020 / 2021 г. в категория "ПРИЕМ".