160 ОУ "Кирил и Методий"
Основно училище в село Чепинци, Област София

Обявление за провеждане на публично оповестен конкурс за бюфет, находящ се на територията на 160 ОУ

Прикачени документи

Обявление за конкурс(3).docx