160 ОУ "Кирил и Методий"
Основно училище в село Чепинци, Област София

Грипна ваканция

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка с писмо на РУО София-град с изх. № РУО1-1996/24.01.2020 г. относно обявена от СРЗИ ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ в област София-град, със Заповед № РД 09-155/24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, дните от 27.01.2020 г. до 04.02.2020 г. (включително) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град.

05.02.2020 г. (сряда) е неучебен ден - междусрочна ваканция.

Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2019 г. /четвъртък/ с разписание на учебните часове за втори учебен срок.