160 ОУ "Кирил и Методий"
Основно училище в село Чепинци, Област София

Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

Затворени групи във Фейсбук:

Първи клас - Първи клас 2019/2020  - Татяна Алексиева -  класен ръководител, Соня Петрешкова - възпитател

Втори клас - Cv.Markova - 2 klas - Цветанка Маркова - класен ръководител, Гергана Русева - възпитател

Трети клас - Щастие Чепинци - дистанционно обучение III клас - Рени Симеонова - класен ръководител, Гергана Русева - възпитател

Viber групи

Четвърти клас - 4-ти клас - Снежана Аличева - класен ръководител, Димитринка Димитрова - възпитател

Пети, Шести и Седми клас - 6 клас bro